Π.Ε.Φωκίδας : Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση για το έτος 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Φωκίδας (Σ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ - 11η 2019, για την 1-10-2019_signed-1