Π.Ε.Φωκίδας: Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων και Πίνακας Απορριπτέων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1_2020_9Ο8Τ7ΛΗ-2Ω7

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1_2020_ΩΞΞΞ7ΛΗ-Μ0Ν

Σχολιάστε