Π.Ε.Φωκίδας : Ορισμός άμισθου συμβούλου στην Π.Ε. Φωκίδας

6ΠΔΑ7ΛΗ-ΖΒΗ_ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σχολιάστε