Π.Ε. Φωκίδας: Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗ του άρθρου 19 παρ.1 του Ν.3982/2011

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε