Π.Ε. Φωκίδας: Εγκρίθηκε η ΠΠΕ του έργου «Περιφερεικός δρόμος Τρικόρφου»

Εκδόθηκε θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου “Περιφερειακός δρόμος Τρικόρφου” Δ.Ε Ευπαλίου Ν. Φωκίδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Σχολιάστε