Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: Έγκριση εγκατάστασης (επέκτασης & εκσυγχρονισμού) συσκευαστηρίου ιχθύων, της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”

Έγκριση εγκατάστασης (επέκτασης & εκσυγχρονισμού) συσκευαστηρίου ιχθύων, της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”, στην Δημ. Ενότητα Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.