Π.Ε. Φωκίδας: Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών

Ανανέωση άδειας λειτουργίας, με επί μέρους τροποποίηση της αποθηκευτικής ικανότητας, δύο (2) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, της εταιρείας “ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ”, στη περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Ελαιώνα, του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο