Π.Ε.Φωκίδας : Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023, με αριθ. πρωτοκόλλου: 62592/29- 3-2023 (ΑΔΑ: ΡΠ8Ο7ΛΗ-ΨΕΤ) για την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που εδρεύει στην Άμφισσα

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6/2023

 

1α2 Παράρτημα ανακοινωσεων σοχ 10.06.2021

1α3 Ειδικό Παράρτημα α1

1α3 Ειδικό Παράρτημα α2