Π.Ε.Φωκίδας: Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων δίμηνων εργατών