Π.Ε. Φωκίδας: Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Προς κάθε ενδιαφερόμενο πάροχο τηλεπικοινωνιών

αίτημα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

και το τοπογραφικό διάγραμμα

Σχολιάστε