Π.Ε. Φωκίδας: Ανακοίνωση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης οπτικών ινών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Σχολιάστε