Π.Ε.Ευρυτανίας: Aνακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Φορτωτή για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ_1_2018.

 

 

Σχολιάστε