Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Σχολιάστε