Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει από 8-10-2016 έως 12-10-2016

Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό αρχείο.