Π.Ε Εύβοιας : Πιστοποίηση μέσης λιανικής τιμής οπωρολαχανικών από 21-11-2022 έως 27-11-2022

Δελτίο πιστοποίησης οπωρολαχανικών από 21-11-2022 έως 27-11-2022