Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Πιστοποίηση Μέσης Λιανικής Τιμής Κατεψυγμένων Ψαριών- Ιανουάριος 2023