Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής με την επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΡΕΒΕΚΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΥ

1200280_REBEKKA_ΕΥΘΥΜ