Π.Ε Εύβοιας : Έγκριση Εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει στην θέση “Παλιόμυλος” Ροβιές, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

6ΩΡΧ7ΛΗ-ΛΚ7