Π.Ε.Εύβοιας: Δελτίο πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής νωπών ψαριών Δεκεμβρίου 2023