Π.Ε Εύβοιας: Δελτίο πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής κατεψυγμένων ψαριών Ιουλίου 2024