Π.Ε.Εύβοιας: Δελτίο πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής κατεψυγμένων λαχανικών