Π.Ε.Ευβοίας: Δελτίο πιστοποίησης μέσης λιανικής τιμής ελαίων – Ιούλιος 2023