Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Δελτίο Πιστοποίηση Μέσης Λιανικής Τιμής Κατεψυγμένων Λαχανικών Ιανουάριος 2023