Π.Ε.Εύβοιας: Δελτίο μέσης λιανικής τιμής κρεάτων Οκτωβρίου 2023