Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ:Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου (συσκευασία ξηρών σύκων), με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΚΑΒΑΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Σχολιάστε