Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020