Π.E.Εύβοιας: Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ” ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ