Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Έγκριση εγκατάστασης σε μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου , με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «AIGLI GAS και ΣΙΑ Ε.Ε»