Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: «Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Ευβοίας»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_2020

Σχολιάστε