Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Σχολιάστε