Π.Ε. Ευρυτανίας: Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψήφιων Κατηγορίας ΠΕ, Ειδικότητα: ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 2/2020

2881_03_Πίνακας_κατάταξης_βαθμολ.ΣΟΧ2_2020_ΨΖ7Ψ7ΛΗ-ΦΜΕ