Π.Ε. Ευρυτανίας: Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

3064_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΣΟΧ_εποπτών_Δ.Υγείας_91ΚΘ7ΛΗ-ΧΕΛ

Σχολιάστε