Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα έκτακτο 5ο, Αριθμός Πρακτικού 24 της συνεδρίασης της 3ης Ιουλίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΧΩΧ7ΛΗ-ΟΥ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ