ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενων περιοχών Natura, όπως αυτή προσδιορίστηκε με τον Ν.3937/11 – ΦΕΚ 60/Α/2011, με στοιχεία περιοχής Natura 2000, GR2450008 «Όρος Βαρδούσια» ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) για το έργο: Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Τ/Κ (0170008)», της εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε., στην Τ.Κ. Αθανασίου Διάκου, στο Δήμο Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας