ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Πρακτικού 41,πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41_18-12-2019 (2113-2159)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ