ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός Πρακτικού 41,πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας