Ορθή επανάληψη αποσπάσματος πρακτικού απόφασης 92/2017 της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

61ΧΗ7ΛΗ-Κ1Ω-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 92-2017