Ορισμός αξιολογητών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3-1

Σχολιάστε