Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Φωκίδας για τη θερινή περίοδο

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Φωκίδας για τη θερινή περίοδο
από 01-05-2013 έως 30-09-2013 – Εκ περιτροπής υποχρεωτικές διανυκτερεύσεις
κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες – Εκ περιτροπής υποχρεωτική
ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε