Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Φωκίδας για τη χειμερινή περίοδο

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Φωκίδας για τη χειμερινή
περίοδο από 01-10-2013 έως 30-04-2014 – Εκ περιτροπής υποχρεωτικές
διανυκτερεύσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες – Εκ περιτροπής
υποχρεωτική ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε