“Ωράριο εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας των πρατηρίων πώλησης καυσίμων Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά τη θερινή περίοδο από 01-05-2019 έως 30-09-2019: α) διανυκτέρευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες, β) ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες και γ) διανυκτέρευσης κατά τις Κυριακές και αργίες”.

ΩΧΧ97ΛΗ-ΨΘ2-signed1091-2