Νέα Αναβολή Δημοπρασιών

                                   

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι προγραμματισμένες για τις 14 Ιουλίου 2015 δημοπρασίες έργων και μελετών, αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας, μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Σχολιάστε