Μη αναγκαιότητα έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2440002 «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού», από το έργο «Φανοποιείο – βαφείο οχημάτων ιδιοκτησίας Τζαμάρα Βασίλειου στο 4ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών στην Τ.Κ. Κόμματος του Δήμου Λαμιέων ΠΕ Φθιώτιδας»

6Η7Γ7ΛΗ-ΦΤΒ(1)

Σχολιάστε