Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λιπαντικών οχημάτων/μηχανημάτων (Αρ. Διακήρ. 3/2012 της Π.Ε. Ευρυτανίας)

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για
την Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων/μηχανημάτων σύμφωνα με την αριθμ. 3/2012
Διακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε