Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου – Νέα ημερομηνία Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στη Λαμία

 

                                                                                                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής  της 5ης  Τακτικής  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την  Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 αντί για τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενες διευθύνσεις και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες να έχουν αποστείλει τις εισηγήσεις τους επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν  στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,  για την ταχύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων Περιφερειακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων  στο επικείμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΨΥΧΟΓΙΟΣ