Πρόσκληση στην εξέταση του θεωρητικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00)

6-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(-no2

Σχολιάστε