Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ομβριακής» στο Δήμο Δομοκού Ν. Φθιώτιδας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο