Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διαχείριση αστικών λυμάτων Δ.Κ. Αταλάντης – Δ.Κ. Λιβανατών – Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση αυτών με την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης» στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

  ΜΠΕ Αταλάντης-Λιβανατών-Αρκίτσας

Σχολιάστε