Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου της «PROFILCO AE» στο 53° χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ΔΕ Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας,

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων