Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση «Ακρωτ. Σταυρός» Δ.Ε. Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ