Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Βελτίωση – διαμόρφωση συμβολής επαρχιακής οδού Κάρυστος – Μαρμάρι μέσω Λυκορέματος» στο Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε